The best selling Italian kitchen in the world • La cucina italiana più acquistata nel mondo

  • Slovenščina
  • English
  • Italiano

[ Eko ]

[ Zmanjševanje vpliva našega delovanja na planet ]

[ Certifikat FSC ]

Podjetje Aran World se vse bolj zavzema za ekološko osveščene operacije in za ustvarjanje novih proizvodov, ki zmanjšujejo vpliv na naravne vire okolja. Podjetje Aran World se osredotoča na svojo zavezo do okolja in zaščite socialne in etične vrednosti gozdov s pridobljenim cerfitikatom FSC (Forest Stewardship Council). Poleg izboljšanja poslovnega upravljanja in prispevanju k varovanju okolja, je Aran sprejel bolj odgovorno delovanje in je konkretno pripomogel k racionalni rabi bogastva sveta. FSC je certificiran s strani SQS, ki je neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena za spodbujanje odgovornega gospodarjenja z gozdovi po vsem svetu.

FSC je zagotovilo kupcem, da proizvajalci izdelkov, ki nosijo ta certifikat:

  • Podpirajo okolju primerno, družbeno koristno in gospodarno upravljanje z gozdovi.
  • Podpirajo uporabo domicilnih drevesnih vrst.
  • Ohranjajo biotsko raznovrstnost, reprodukcijsko sposobnost gozdov in ekoloških procesov v njih.
  • Pomagajo lokalni in širši družbi, da uživa dolgoročne koristi zaradi ohranjanja gozdnih virov ob upoštevanju dolgoročnega, trajnostnega načrtovanja upravljanja z gozdovi.
  • Podpirajo trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki zagotavlja dovolj donosa, ki ne gre na račun gozdnih virov, ekosistema ali prizadetih lokalnih skupnosti.

[ Certifikat ISO 14001 ]

Dolgo časa nazaj je Aran World začel delati v smeri izvajanja sistemskega okoljskega ravnanja, ki temelji na pridobljenem certifikatu  ISO 14001, kateri odraža njegovo izvajanje v smeri varovanje okolja. Po predpisih ISO 14001, Aran World zagotavlja stalno izboljševanje na področju varstva okolja, ravnanje z naravnimi viri, odpadnih materialov, emisij v ozračje in zlasti energetske vire. ISO 14001 je potrjen s strani mednarodne organizacije Quality Austria. Kuhinje ugodno italijanske blagovne znamke Aran. Strokovni svetovalci vam bodo predstavili opcije za kuhinje ugodno. Barva kuhinje naredi prvi vtis. Barve za kuhinjo so nestrupene, saj so narejene na vodni osnovi.

[ Obnovljivi viri energije ]

Aran World zajema večino svojega proizvodnega območja s fotovoltaičnimi paneli, ki proizvajajo zeleno energijo z namenom zadoščanja z energetskim vidikom. Zgradili so štiri elektrarne, ki proizvajajo električno energijo iz fotovoltaične konvezije za največjo skupno izhodno močjo 2,17 MW. Takšne naprave omogočajo proizvodnjo okoli 2500 MW letno električne energije. Fotovoltaična pretvorba sestoji iz neposredne transformacije sončne energije na električno energijo s pomočjo naprav v trdnem stanju (fotovoltaične celice), ki temeljijo na polprevodniku (fotovoltaični učinek).

aran_growth